En sık karşılaşılan sigorta soruları

      Sıkca Sorulan Sorular

 • Tek taraflı trafik kazasında yolcu konumunda olan kişi tazminat alabilir mi, sürücüye veya araç sahibine herhangi bir zarar gelir mi?
 • Tek taraflı bir trafik kazasında, yolcu konumunda olan kişi aracın trafik sigortasından tazminat alabilir. Genel Şartlar kapsamında belirtilen rücu sebeplerinden birisinin bulunmaması halinde sürücüye veya araç sahibine herhangi bir zarar gelmez, aynı zamanda yolcu konumundaki kişi aracın maliki ise tazminat talebinde bulunamaz.
 • Eşimin kullanmış olduğu araçta yolcuydum ama ruhsat sahibi benim. Tazminat alabilir miyim?
 • Ruhsat sahibi olan kişi, kazada yolcu konumunda olsa dahi aracın işleteni sıfatıyla üçüncü kişi sayılamayacağı için trafik sigortasının sunmuş olduğu teminatlardan ve haklardan yaralanamayacaktır. Fakat eşlerin çocukları aynı araçta yolcu konumunda olduğu takdirde, herhangi bir rücu tehlikesiile (genel rücu sebepleri mevcut değilse) karşılaşmadan, eşler çocukları üzerindeki velayet haklarını kullanarak tazminat hakkına sahip olacaklardır.
 • Sigorta şirketi yetersiz ödeme yaptı, üstü için hakkım devam ediyor mu ?
 • Bunun için uzman görüşü önemlidir. Ancak sigorta şirketlerince yapılan değerlendirmeler kimi zaman farklılık göstermektedir. Bu hallerde, sigorta şirketlerinin ödeme yapmasına müteakip 2 yıllık süre içerisinde tazminatın eksik olduğu ileri sürülebilir. Ancak bazı sigorta şirketlerince yapılan uygulamalar mağdurun haklarını sonuna kadar bitirebilmekte olup, hakkının devam edip etmeyeceğine ilişkin uzman görüşü alınması tavsiye olunur.

  • Sigorta şirketinden manevi tazminat da alabilir miyim?
  • Trafik sigortası sadece üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararları teminat altına alan bir sorumluluk sigortası branşıdır. Kusurlu aracın aynı zamanda KASKO poliçesi bulunması ve bu poliçe kapsamında manevi tazminat taleplerinin teminat altına alınmış olması halinde mağdurlar aynı zamanda bu teminattan faydalanabileceklerdir. Bununla birlikte kusurlu araç sürücüsüne / işletenine yöneltilebilecek manevi tazminat talebi hakları saklıdır.
    • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı talep etme hakkı sadece mirasçılara mı aittir?
    • Geride kalan eş ve çocuklar ile birlikte destekten yoksun kalma tazminatının miras hakkından bağımsız bir hak olması, vefat edenin anne ve babası da tazminat hakkına sahiptirler. Hatta bununla birlikte burs alan öğrenci, imam nikâhlı eş, birlikte yaşanılan kişi gibi vefat edenin kendisine fiilen desteğinin bulunduğunu ispat eden herkesin bu tazminatı talep etme hakkı mevcuttur.
    • Tarla içinde traktör ile yapılan trafik kazası sonucu tazminat talep edilebilir mi?
    • Her ne kadar trafik kazası kavramının karayolu üzerinde gerçekleşmiş olması gerektiği yönünde bir algı olsa da, karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe, park yeri, garaj, yolcu veya eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonları ile karayolu ile bağlantısı bulunan yerlerde meydana gelen trafik kazaları sonucunda da mağdurların trafik sigortasından tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

     • Tek taraflı trafik kazalarında sürücünün vefat etmesi ya da sakat kalması halinde tazminat talep edilebilir mi?
     • Tek taraflı trafik kazalarında sürücünün sakat kalması halinde trafik sigortası kapsamında herhangi bir tazminat talep edilemez. Ancak, varsa ferdi kaza gibi diğer sigorta branşlarından tazminat talep edilebilir. Bunun yanı sıra tek taraflı meydana gelen trafik kazasında sürücünün vefat etmesi halinde geride kalan yakınları tazminat alabilmektedir. 01.06.2015 tarihinden önce düzenlenen trafik sigortası poliçelerinde kaza sonrası sürücünün yakınlarının tazminat alması mümkün ise de, bu tarihten sonra düzenlenen sigorta poliçelerde bu hak teminat kapsamı dışında bırakılmıştır.
     • Arabam, kaskolu tek taraflı trafik kazası yaptım. Fakat muayenesi geçtiği için kaskodan yararlanamadım. Ne yapmalıyım? 

      Trafik kazası sonrası, Kocası vefat eden bir kadının evlenme oranı nedir?

      Aşağıdaki yüzdeler, çocuksuz eşler için olup, AYİM uygulamasında 18 yaşından küçük her çocuk için % 5 indirim yapılmaktadır.

      17-20 yaş arası % 52

      21-25 yaş arası % 40

      26-30 yaş arası % 27

      31-35 yaş arası % 17

      36-40 yaş arası % 9

      41-50 yaş arası % 2

      51-55 yaş arası % 1

     • Trafik kazası sonrası, Karısı vefat eden bir erkeğin evlenme oranı nedir?

      17-20 yaş arası erkekler % 90

      21-25 yaş arası erkekler % 70

      26-30 yaş arası erkekler % 48

      31-35 yaş arası erkekler % 30

      36-40 yaş arası erkekler % 15

      41-50 yaş arası erkekler % 4

      51-55 yaş arası erkekler % 2

      Sermaye Payı İndirimi: Hesap edilen tazminat miktarından SGK tarafından ödenen bir sermaye payı ödemesi var ise bu da tazminattan indirim sebebi sayılmaktadır. 

      Geçici iş göremezlik tazminatı nedir? Nasıl alabilirim.?

     • Kaza geçiren kişinin, bir süre tedavi görmesi, iyileşinceye kadar hiç çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış bulunması “geçici iş göremezliktir.

      Yalnızca meslek sahipleri ve çalışıp kazanç elde etmekte olanlar değil, tedavi ve iyileşme süresince günlük işlerini yapamayanlar, örneğin kaza sonucu yaralanma nedeniyle kendi ev hizmetlerini bir süre yapamayan ev kadınları da “geçici iş göremezlik tazminatı” isteyebilirler.

      Nasıl alabilirim.?

      Yine raporla, dava açılarak veya müracaat edilerek alınan bir tazminat türüdür.

      Tedavi giderleri alınabilir mi?

      Haksız eylem veya kaza sonucu yaralanan kişi, tümüyle iyileşip eski sağlığına kavuşuncaya kadar yaptığı ve ilerde yapacağı tüm masrafları isteyebilir. Yaralanan kişi, olay gününden başlayarak tümüyle iyileşip yeniden çalışmaya ve günlük işlerini

     • sürdürebilecek duruma gelinceye kadar yaptığı tüm tedavi ve iyileşme giderlerini zarar sorumlularından isteyebilir. 

      Trafik kazası sonucunda 2 ayağımda kırıldı. Bakıcı tazminatı alabilir miyim?

      Meydana gelen trafik kazası sonucunda sürekli olarak başka bir kimsenin bakımına muhtaç hale gelen kimselerin hak kazanacağı tazminat türüdür. Bu tazminat türünün asıl amacı, sürekli olarak bakıma muhtaç olan kimselerin “kendine bakan kimselere” ödeyeceği maaşların toplu olarak alınmasıdır.

      Babam kaza sonucu vefat etti. Ben 32 yaşında ve evliyim. Şunu merak ettim, Tazminat alma hakkı kimlerde var?

      Meydana gelen ölümlü trafik kazası nedeniyle, vefat edenin desteğinden yoksun kalan kişiler tazminat talep edilebilmektedir. Vefat edenin annesine, babasına, eşine ve çocuklarına destek olduğu kabul edilmektedir.

     • Yine vefat edenin yakını olmasa dahi kendisine destek olduğunu ispat eden kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Vefat edenin geride kalan annesine, babasına, eşine, erkek çocuğuna 18 yaşına kadar, kız çocuğuna 22 yaşına kadar, eğer çocukları üniversite okumuş iseler 25 yaşına kadar destek olacağı kabul edilmektedir.

      İmam nikâhlı eşe, vefat etmeden önce nişanlı ise nişanlısına, şahitler olması şartı ile (ispatlanması gerekli) tazminat alabilirler.

      Bu şartlar dışındakiler tazminat alamazlar.

      Yabancı Plakalı Araçların Karıştığı Trafik Kazalarında Tazminat Nasıl Alınır? 

      Green Sigorta, Yabancı plakalı aracın kusurlu olarak karıştığı bir kazada, yabancı plakalı aracın Yeşil Kart sigortası var ise, Türkiye’de geçerli Yabancı plakalı araç kazaları sonucunda mağdur olan kişilerin maddi ve manevi tüm zararları, Zorunlu Trafik Sigortası düzenlenmiş gibi değerlendirilir. Yeşil Kart sigortası, uluslararası geçerliliği

     • Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araç ile yapılan trafik kazası sonrası sakat kalan kişiler tazminat alabilir mi?

      Güvence Hesabı tarafından trafik sigorta poliçesi limitleri dâhilinde mağdurlara ödeme yapılmaktadır.

      Sigorta şirketleri ödeme yaptıktan sonra 3. kişilere ödedikleri tazminatı aracın sahibinden geri alabilir mi?

      Kazaya karışan kişi alkollü ise ve kaza alkolün etkisi ile meydana gelmiş ise, aracı kullanan kişi ehliyetsiz ise sigorta şirketi araç maliklerinden geri alabilir. Fakat uzman kişiden danışmanlık hizmeti almanızı öneririm.

      Sigortadan veya güvence hesabından tazminat alabilmem için, Ticari araçta ve hususi araçlarda alkol limiti var mıdır.

     • Evet vardır. Güncel yönetmeliğe göre, ticari araçlarda % 0,20 promil, hususi araçlarda % 0,50 promil dir.

      Alkollü Araç Kullanırken (tek taraflı kaza) Kaza Yaparsam Sigorta Ödeme Yapar Mı?

      Bir sürücü alkollüyken kaza yaparsa, sigorta şirketi ve güvence hesabı alkol nedeniyle meydana gelen kazalarda oluşan hasarlar için sigortalıya ödeme yapmıyor. Araç içinde bulunan yolcu konumundakiler ödeme alabilirler. İncelikleri olan bir konudur. Uzman görüşü uygun olur.

      Kaza sonucu açılan ceza davasında şikâyetten vazgeçen kişi tazminat haklarını kaybetmiş olur mu?

      Ceza davasında yapılan soruşturmada şikâyetten vazgeçmiş olunması, tazminat alınmasına engel değildir. Sakat kalanlar için 8 yıl, vefat edenlerde ise 10 yıl zaman aşımı süresi vardır. Aynı kazada hem yaralı, hem vefat varsa zaman aşımı 10 yıla çıkmaktadır.

     • 01 Haziran 2005 tarihi itibari ile zaman aşımı süresi sakatlanma 8 yıl vefatta 15 yıl olarak güncellenmiştir.

      01 Haziran 2005 tarihi itibari ile, aynı kazada hem yaralı, hem vefat varsa zaman aşımı 15 yıla çıkmaktadır.

      Kaza sonrası sigorta şirketine başvuruda bulunulduğu zaman ödeme yapılır mı?

      Sigorta şirketleri kaza sonrası ödeme yapma noktasında sıkıntı çıkarmaktadır. Tüm evrakların eksiksiz olarak tamamlanması istenilmektedir. Vatandaşların bu konuda bilgileri olmadığı ve profesyonel yardım almadıkları için mağduriyetler yaşanmaktadır.

Bir cevap yazın